Projekty Unijne
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Wzrost konkurencyjności spółki Grupa KK Kochanowski Sp. j. dzięki implementacji innowacyjnej technologii maszynowej obróbki trudnych i nietypowych prac introligatorskich.

  • Wartość inwestycji: 2.684.000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 1.320.000,00 zł
  • Beneficjent: Grupa KK Kochanowski Sp.j.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Wzrost konkurencyjności spółki Grupa KK Kochanowski dzięki implementacji innowacyjnej technologii maszynowej produkcji trudnych i nietypowych prac poligraficznych.

  • Wartość inwestycji: 4.000.000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł
  • Beneficjent: Grupa KK Kochanowski Sp.j.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu